گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای برای ۹۰ هزار زندانی در کشور

گواهینامه مهارت فنی و حرفه‌ای برای ۹۰ هزار زندانی در کشور

مدیر عامل بنیاد تعاون زندانیان کشور گفت: تاکنون نزدیک به ۹۰ هزار نفر از زندانیان کشور گواهینامه مهارت و حرفه آموزی دریافت کردند. رحیم مطهر نژاد با بیان اینکه حرفه آموزی و اشتغالزایی در دوران محکومیت از ماموریت‌های مهم این بنیاد است افزود: با همکاری سازمان فنی و حرفه‌ای و سازمان زندان‌ها تا کنون نزدیک