خسارت ۳۱ میلیارد ریال شکارچیان غیرمجاز به محیط زیست خراسان رضوی

خسارت ۳۱ میلیارد ریال شکارچیان غیرمجاز به محیط زیست خراسان رضوی

ابوالفضل شعبانی در این خصوص افزود: طی ۹ ماه گذشته از سال جاری تعداد ۷۷۸ متخلف شکار و صید در خراسان رضوی شناسایی و دستگیر شدند که در این قالب ۵۰۹ پرونده در مراجع قضایی تشکیل شد. وی ادامه داد: از این متخلفان ۱۲۹ سلاح شکاری توقیف و سه هزار عدد انواع فشنگ شکاری ضبط